Bibliotekene holder åpent i hele sommer, med noe redusert åpningstid:

Møre og Romsdal fylkeskommune ønsker å vere ein tydeleg medspelar for frivilligheita i fylket.

Vi har difor utarbeidd ei undersøking som skal vere med på å danne grunnlaget for arbeidet med frivilligheita på eit regionalt nivå. I tillegg ønsker vi å skape oss ei betre oversikt over kven dei frivillige laga og organisasjonane i fylket er, og kva behov dei har.

Mellom anna kan de vere med å påverke kva som skal vere tema på møteplassar dei neste åra, og kome med innspel på kva rolle vi som fylkeskommune bør ta opp mot frivillig sektor.

Museet har sesongåpning 24. juni klokka 13.00

 

Brannsjefen i Aure opphever det midlertidige totalforbudet mot bruk av åpen ild utendørs.

Brannsjefen  minner om at det i perioden fra 15. april til 15. september er et generelt bålforbud i skog og mark, med enkelte unntak som små kaffebål, bål på tilrettelagte bålplasser og der det åpenbart ikke kan medføre fare for brann.

Er du i tvil om det er trygt å tenne bål eller bruke engangsgrill eller kullgrill så må du unngå dette.

Aure kommune er i ferd med å gjennomgå sine tjenester med sikte på økt bruk av digitale verktøy.  

Dette gjøres for å effektivisere og å redusere kostnader.  Vi starter nå med digitalisering av utgående faktura til kunder.

Vi tar sikte på at dette trer i kraft fra og med juli måned.

På grunn av vedlikehold på høyspentnettet i Aure vil det bli strømstans for kunder på strekningen Gylthalsen til Giset fra tirsdag 19.juni klokka 23.00 til onsdag 20.juni cirka klokka 06.00.

 

 

I stedet for trening i hallen blir det mandagstur i stedet.

Ta på gode sko og bli med oss og gå i sommer!

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,4 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar i 2018. 

På grunn av brudd på den kommunale vannledninga til Mjosundet i natt vil abonnenter oppleve at det er lite trykk i vannet.

Sommerbua trenger flere oppdragsgivere på Tustna.

Vi har ungdommer som har meldt seg på sommerbua som bor på Tustna og vi har ikke oppdrag til dem.

Håper noen har et hus som må males eller gress som må klippes. Alle oppdrag er av interesse.